Uitnodiging en stukken 21 mei 2015

Op donderdag 21 mei 2015 vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen de ervaringen met de overgang van XMS naar Telfort, de nieuwe manier waarop Glazenkamp gaat communiceren met haar deelnemers en de verdere plannen van Glazenkamp zelf voor dit jaar. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 22 mei 2014

Van de vergadering is een verslag beschikbaar.


3. Jaarverslag 2014 en Jaarrekening 2014

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie.


4. Overgang van XMS naar Telfort

In de afgelopen maanden heeft de overgang plaatsgevonden van XMS naar Telfort. Het bestuur zal nader toelichten hoe dit is verlopen en welke acties er nog open staan. Ook zal nader worden toegelicht welke verplichtingen Telfort tegenover Glazenkamp is aangegaan over de toekomstige omgang met de kortingen die bij de migratie zijn aangeboden.


5. Communicatie van Stichting Glazenkamp met haar deelnemers

Iedere wijkbewoner die een abonnement heeft met een provider die gebruik maakt van het Glazenkamp netwerk, is automatisch deelnemer van Glazenkamp. Toen XMS nog de enige provider op het netwerk was, ontving Glazenkamp periodiek een update van de contactgegevens van haar deelnemers. Dat is nu niet meer het geval. Ter vergadering zal het bestuur uiteenzetten hoe Glazenkamp in de toekomst de communicatie met haar deelnemers vorm zal geven.


Pauze

6. Samenstelling bestuur

Van de vijf bestuursleden treedt er een af (Esther Makaay) omdat haar termijn is verstreken. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover).


7. Jaarplan en begroting 2015

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het Jaarplan 2015 inclusief Begroting 2015 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:00u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.