Deelnemers

Iedere wijkbewoner die gebruik maakt van het glasvezelnetwerk van Glazenkamp heeft automatisch het recht deelnemer te worden in Stichting Glazenkamp. Het deelnemerschap is voorbehouden aan de bewoners die met een glasvezelprovider in de wijk een abonnement hebben afgesloten. Het deelnemerschap kent geen verplichtingen van enige betekenis maar geeft de deelnemer wel belangrijke rechten. Een en ander is vastgelegd in de Statuten van de stichting. Om deelnemer te worden, dient de bewoner zich wel bij de stichting als zodanig te registreren.

Bij de oprichting van Glazenkamp werd nog voorzien dat de stichting zelf zou gaan investeren in een netwerk en zelf de verantwoordelijkheid zou gaan dragen voor de exploitatie van dat netwerk. In feite is dat gebeurd met het demonstratienetwerk waar anno 2006 22 woningen op zijn aangesloten. Voor de exploitatie van het netwerk is echter gekozen voor een innovatief businessmodel waarbij de investeringen in het kale netwerk (dus exclusief de diensten) geheel voor rekening en risico komen van marktpartijen waarbij Stichting Glazenkamp de regie voert. Glazenkamp kan de regie voeren omdat zij op exclusieve basis het netwerk voor tenminste 20 jaar huurt van de investeerder. In die huurovereenkomst zijn bepalingen opgenomen die maken dat de hoogte van de huur en eventuele stijgingen daarvan aan strikte regels zijn gebonden. Een daarvan is dat de huur nooit meer zal stijgen dan de inflatie.

Het bestuur van de stichting behoeft de goedkeuring van de Raad van deelnemers (waarin iedere deelnemer zitting heeft) voor:

  • de vaststelling van het jaarlijkse activiteitenplan en de begroting; hierbij hoort ook de vraag welke vrijwilligersactiviteiten zullen worden ontplooid en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld;
  • de goedkeuring van de jaarrekening;
  • de vaststelling van innovatie- en wijzigingsplannen.

Daarnaast wordt de Raad van deelnemers advies gevraagd over zaken als de samenstelling van het bestuur.

Het quorum voor de deelnemersvergaderingen bedraagt 2% van de geregistreerde deelnemers. Dit percentage van deelnemers moet vertegenwoordigd zijn in de deelnemersvergadering om tot besluitvorming te kunnen komen.

 

Deelnemersadministratie

In de begintijd van Glazenkamp, toen alle glasvezelgebruikers een abonnement hadden bij XMS, was iedereen ook automatisch geregistreerd als deelnemer van Glazenkamp. XMS gaf maandelijks haar klantadressen en e-mailadressen in onze wijk door, zodat wij alle deelnemers konden bereiken en steeds een actueel overzicht hadden van de deelnemersgroep.

Nu kan dat niet meer. XMS is opgegaan in Telfort en er zijn ook andere providers die diensten leveren via het Glazenkampnetwerk. Vanwege privacy-regelgeving staan de providers geen klantgegevens meer af en dat vinden we ook wel een goede ontwikkeling. Het heeft echter als gevolg dat Glazenkamp nu een eigen registratie van deelnemers heeft opgezet. Alleen wie in onze deelnemersadministratie is opgenomen, kunnen wij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Ook het stemrecht in de deelnemersvergadering is hieraan gekoppeld.

Aanmelden

Iedereen die via een abonnement bij welke provider ook, gebruik maakt van het glasvezelnetwerk van Glazenkamp kan zich aanmelden voor de deelnemersregistratie. Deelnemers zonder internet kunnen hulp vragen bij het aanmelden via onze voicemailservice (024 89 000 67).De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.