Glazenkamp Honk

De laatste jaren is de toeloop naar het Honk sterk verminderd. Daarom wordt er nu ongeveer 1 x per maand een informatiebijeenkomst georganiseerd. Informatie hierover zal gedeeld worden via de rondzendbrief. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk.

Deelnemers met vragen kunnen nog steeds terecht bij de helpdesk, bij voorkeur via een e-mail aan info@glazenkamp.nl of telefonisch via 024 89 000 67 onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het probleem waar u mee zit.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.