Wijkalarmering Hazenkamp / Park Heyendaal

Op verschillende plekken in Nederland wordt wijkalarmering via internet succesvol ingezet om wijken veiliger te maken. Het Glazenkamp netwerk van deelnemers en vrijwilligers én de sociale media maken dit ook voor onze wijk mogelijk. Omdat Glazenkamp samen zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving belangrijk vindt, zijn er WhatsApp-groepen opgericht voor wijkalarmering.

WhatsApp is een berichtensysteem op de smartphone (mobiele telefoon met internet) waarvoor je geen kosten per bericht hoeft te betalen. Binnen een WhatsApp-groep voor wijkalarmering wisselen wijkbewoners die zich hebben aangemeld makkelijk en snel informatie uit, bijvoorbeeld over onveilige situaties of verdachte acties.

Opzet

Verspreid over de wijk zijn veertien WhatsApp-groepen actief. Daarboven fungeert een coördinatorgroep, waarin ook de wijkagent is aangemeld en zo vlug kan ingrijpen. Zo kan bijvoorbeeld een inbreker gepakt worden vóór hij een volgend huis binnengaat. Het systeem is een soort digitale buurtwacht met registratie, duidelijke afspraken en regels.

De Politie Nijmegen is enthousiast over wijkalarmering in deze wijk en heeft haar medewerking toegezegd

In december 2015 zijn we gestart en inmiddels doen al meer dan 300 wijkbewoners mee.

Opdeling in subwijken

De wijk is opgedeeld in subwijken van bij elkaar liggende straten. In een subwijk zitten ongeveer 20 deelnemers in een WhatsApp-groep. Een van hen is coördinator. Bij onraad plaatst u een bericht binnen uw WhatApp-groep. Zo nodig doet u ook een 112 melding.

De coördinator van uw WhatsApp-groep kan uw bericht doorsturen naar de coördinatorgroep zodat het bericht ook wordt gedeeld met de Politie (wijkagent). Indien nodig wordt u ook door de coördinator op de hoogte gebracht van het vervolg van uw bericht. Een coördinator beheert zijn WhatsApp-groep, wisselt ervaringen uit met andere coördinatoren en heeft zo nodig contact met de wijkagent.

Spaarzaam gebruik

Er worden alleen berichten geplaatst die met de veiligheid in de wijk te maken hebben. Gaat u deelnemen dan wordt u geïnformeerd over de spelregels.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van wijkalarmering. Uw aanmeldgegevens zijn bekend bij de werkgroep en de coördinator van uw groep. Bij de deelnemers van uw groep is alleen uw naam, adres en mobiele nummer bekend. Meldt u zich af, dan worden uw gegevens verwijderd.

Aanmelden

De Glazenkamp werkgroep Nieuwe Toepassingen heeft het initiatief genomen tot dit project en heeft in de aanloop een coördinerende rol. Wilt u deelnemen aan Wijkalarmering in de Hazenkamp en u aanmelden voor een WhatsApp-groep bij u in de buurt? Ga dan naar: wijkalarmering@glazenkamp.nl en vermeld:

- uw voor- en achternaam
- straatnaam en postcode
- een 06-nummer
- bereid als coördinator deel te nemen? -  ja / nee / eventueelDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.