Vrijwilligers

Glazenkamp wordt geheel gedragen door wijkbewoners. Alle medewerkers, zoals het bestuur van de stichting en de ondersteuners, leveren hun bijdrage op vrijwillige basis. De vrijwilligers werken doorgaans samen in zogenaamde 'taskforces'.Wil je ook meehelpen als vrijwilliger? Meld je dan aan door een mail te sturen aan info@glazenkamp.nl

Taskforces

De vrijwilligersactiviteiten binnen Glazenkamp worden uitgevoerd door werkgroepen die meestal taskforce worden genoemd. Die werkgroepen zorgen voor de uitwerking en uitvoering van het door de deelnemers goedgekeurde Glazenkamp Jaarplan. In 2019 kent Glazenkamp de volgende werkgroepen:

Glazenkamp Info

Glazenkamp Info beantwoordt alle vragen die binnenkomen via info@glazenkamp.nl en via de voicemailservice. Deze werkgroep telt 5 vrijwilligers en wordt gecoördineerd door Jean Popma.

Glazenkamp Honk

Er wordt ongeveer 1 x per maand een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit wordt gecoördineerd door Madeleine Manning met 9 andere vrijwilligers. De informatie zal gedeeld worden via de rondzendbrief. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk.

Taskforce Techniek

In de Taskforce Techniek vindt onderzoek plaats rond technische onderwerpen, worden rapporten opgesteld over technische onderwerpen die voor veel deelnemers van belang zijn en worden lastige technische problemen die zich bij de dienstverlening kunnen voordoen tot op de bodem uitgezocht. Deze taskforce wordt geleid door Wendel Camps.

Taskforce Nieuwe Toepassingen

De Taskforce Nieuwe Toepassingen die is samengegaan met de Taskforce Senioren is de bakermat van nieuwe toepassingen zoals een systeem voor wijkalarmering en toepassingen op het raakvlak van ouderenzorg en ICT. De taskforce telt acht vrijwilligers en wordt geleid door Nini Enderlee.

Taskforce Deelnemersadministratie

De Taskforce Deelnemersadministratie is in 2016 ingesteld om alle facetten van de registratie van deelnemers te verzorgen. Centraal staat daarbij de (aanvullende) overeenkomst die Glazenkamp in 2016 is aangegaan met de netwerkeigenaar waarbij Glazenkamp optreedt als jaarlijkse distributeur van overeengekomen tariefcompensaties onder de deelnemers. De Taskforce telt vijf vrijwilligers en wordt voorlopig nog rechtstreeks gecoördineerd vanuit het bestuur.

Overige vrijwilligersactiviteiten

Enkele vrijwilligers zijn actief op het gebied van de financiële administratie van de stichting en op het gebied van communicatie. Deze vrijwilligers ondersteunen het bestuur rechtstreeks bij de uitvoering van haar taken.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.