Deelnemersvergadering 13 juni 2013


Op 13 juni 2013 vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen onder andere de overname van XMS door KPN en de gevolgen daarvan, de verschijning van andere providers op het Glazenkamp netwerk en de plannen van Glazenkamp voor dit jaar, zoals het Glazenkamp Honk. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.


AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 10 mei 2012

Van deze vergadering is geen verslag beschikbaar. De agenda en stukken zijn wel beschikbaar op deze site.

3. Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met Jaarverslag 2012 en de Jaarrekening 2012. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie.

4. Overname XMS door KPN en de gevolgen daarvan

In het najaar van 2012 is XMS overgenomen door KPN. Het bestuur zal een overzicht geven van de gevolgen daarvan, voor zover daar inmiddels informatie over beschikbaar is:

  • XMS zal uiteindelijk, samen met andere overgenomen providers, verder gaan onder de naam Telfort;
  • de abonnementen en de diensten van XMS zullen geleidelijk opgaan in die van Telfort; dit proces zal zeker nog tot in 2014 voortduren;
  • vanaf 1 juli 2013 zal XMS geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Alle nieuwe aanmeldingen bij XMS worden meteen doorgeschakeld naar Telfort.
5. Wijzigingen in de relatie met XMS, KPN en Reggefiber

Sinds kort is, naast XMS, ook XS4ALL actief als provider op het Glazenkamp netwerk. De verwachting is dat andere providers snel zullen volgen. Glazenkamp is in gesprek met Reggefiber (de investeerder in het netwerk) en KPN over de wijze waarop de belangen van de Glazenkamp deelnemers in die situatie het best kunnen worden gediend. Het bestuur zal een presentatie geven over de resultaten van die gesprekken tot dusver.


Pauze

6. Samenstelling bestuur

Van de vijf bestuursleden treden er drie af, waarvan er twee (René Hemmer en Mac Honigh) zich definitief niet herkiesbaar hebben gesteld. De derde is Jean Popma, die zich wel herkiesbaar heeft gesteld. Daarnaast stelt het bestuur aan de vergadering voor om Kathinka Droogleever Fortuyn als bestuurslid te nomineren. De deelnemersvergadering wordt uitgenodigd ook zelf kandidaten voor te stellen (zie de bijlage hierover)

7. Jaarplan en begroting 2012

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het voorgestelde Jaarplan 2013 inclusief Begroting 2013 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.

8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.