Proof of Concept

In Nederland heeft een verschraling plaatsgevonden van het aantal partijen dat in onderlinge competitie telecomdiensten levert over vaste infrastructuur. KPN heeft door aankoop van de dienstverleners die tot de Reggefiber groep hoorden en ook van Reggefiber zelf, een overheersende positie gevestigd op Nederlandse glasvezelnetwerken. Kabelaars UPC en Ziggo zijn samengegaan in de kabelnetwerken, gevolgd door de fusie van Ziggo (incl. UPC) en Vodafone. Het bestuur van Stichting Glazenkamp vindt die concentratie een ongewenste ontwikkeling.

Alles via internet

Glazenkamp heeft vanaf de start de filosofie gehad dat het aanbieden van een compleet dienstenpakket (Internet, Radio/TV, Interactieve TV en Telefonie) op termijn vervangen zal worden door een model waarin alle diensten over internet aangeboden worden. De deelnemer neemt dan een snelle internetaansluiting, en kan zelf diensten afnemen bij leveranciers die zich overal kunnen bevinden. Voor telefonie is dat al realiteit (denk bijvoorbeeld aan Skype en Whatsapp) . Op TV-gebied zijn dergelijke ontwikkelingen ook al een feit (Netflix, NPO Start). Glazenkamp is, samen andere wijkinitiatieven verenigd in Stichting Fiber Overal, in 2014 gestart met een proof of concept dat de levensvatbaarheid van het door ons voorgestane model van internetdiensten in de praktijk onderzoekt. In het proof of concept, dat geheel door vrijwilligers wordt gebruikt en gerund, is onderzocht onder welke voorwaarden in de huidige marktconstellatie het model in Nijmegen toepasbaar is. Het project is op 1 juli 2018 afgesloten. Het netwerk is voortgezet onder de naam SFO-netwerk en wordt instandgehouden voor rekening en risico van Stichting Fiber Overal.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.