Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 29 november 2018,


Deze nieuwsbrief bestaat uit drie delen. De eerste alinea gaat over het Glazenkamp Honk. De tweede over een vergelijkend tariefonderzoek bij glasvezelproviders. Het resterende deel is alleen van belang voor deelnemers die begonnen zijn bij XMS, nu klant zijn van Telfort en steeds hetzelfde abonnement hebben gehouden.

Glazenkamp Honk
U bent elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur welkom in het Glazenkamp Honk, Basisschool NSV2, Lamastraat 67. In de kerstperiode zijn we op twee zaterdagen gesloten (22 en 29 december). Op 15 december eindigen we al om 12.30 uur. Vanaf zaterdag 6 januari staan we weer klaar om u te helpen. In de kerstperiode kunt u wel terecht bij info@glazenkamp.nl of, als u geen internet hebt, bij onze voicemailservice (024-8900067).

Tariefvergelijking glasvezelproviders

Vrijwilligers van Glazenkamp hebben een vergelijking gemaakt van de tarieven die de verschillende glasvezelproviders die in de wijk actief zijn aan nieuwe klanten in rekening brengen. Ga voor de resultaten daarvan naar www.glazenkamp.nl.

Migratie Telfort

Op 21 september hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd over de aankondiging van Telfort dat zij stopt met het aanbieden van analoge tv en radio. Voortaan wordt alle radio en tv aangeboden via een vernieuwde internetverbinding van Telfort die aansluit op het Glazenkampnetwerk. Telfort heeft deze migratie aangekondigd in een brief die u in september hebt ontvangen.

Inmiddels weten wij meer over de wijze waarop Telfort de migratie aanpakt. Telfort is begonnen de klanten die alleen analoge radio en tv gebruiken (dus niet beschikken over een settopbox, ook wel Amino-kastje genoemd) telefonisch te benaderen. Dat is een relatief kleine groep onder de deelnemers van Glazenkamp maar omvat wel veel ouderen. Deze fase van de migratie verloopt allerminst probleemloos, vooral omdat de planning van monteurbezoeken vaak fout gaat en klanten daardoor soms dagenlang verstoken zijn van hun diensten. De overzetting van de telefoonnummers van het ene systeem naar het andere vereist ook nogal eens meerdere dagen waarin de telefoon niet kan worden gebruikt. Ook vinden veel klanten het niet prettig om over de telefoon afspraken te maken over een nieuw aansluitvoorstel waarvan ze de strekking niet direct kunnen overzien. Dat heeft tot veel bezoek aan ons Honk geleid en vragen bij Glazenkamp Info. Glazenkamp helpt daarbij de deelnemers die er met hun provider niet uit komen en neemt daarvoor, waar nodig, contact op met Telfort.

Telfort heeft ons laten weten de rest van de migratie anders te zullen aanpakken. In het Glazenkamp-gebied zal het overgrote deel van de migratie pas plaatsvinden in de tweede helft van september 2019. Daaraan voorafgaand krijgt de klant eerst een schriftelijk voorstel met aanvullende informatie en geruime tijd om dat voorstel te beoordelen. Een klein aantal klanten met de oudste modellen settopbox zal al in februari zo’n voorstel ontvangen.

Door de contacten met onze deelnemers en aanvullende informatie van Telfort zelf, hebben we geleidelijk ook inzicht gekregen in de wijze waarop Telfort invulling geeft aan de uitspraak dat hun nieuwe tariefaanbod zal aansluiten bij wat u nu betaalt. Die geruststelling is niet altijd op zijn plaats. Vooral voor klanten met meerdere analoge aansluitingen die opnieuw bekabeld moeten worden, zijn er beduidende extra kosten te verwachten. Verder zijn bij de overgang van XMS naar Telfort juist in deze groep met alleen analoge tv de hoogste overgangskortingen verleend die nu komen te vervallen.

Tegenover het wegvallen van de speciale tarieven staat dat we sinds 2017 jaarlijks een Glazenkampkorting kunnen uitkeren aan alle geregistreerde deelnemers, welke provider ze ook hebben. Als u bij de migratie besluit om een andere provider te kiezen, die gebruik maakt van glasvezel, houdt u recht op deze korting. Ga voor een vergelijking van de standaardtarieven van die providers naar onze website.

Wij blijven tijdens de migratieperiode nauw contact houden met Telfort voor het verkrijgen van achtergrondinformatie en om de problemen die u ons meldt zo snel mogelijk te kunnen bespreken.

Met vragen naar aanleiding van deze brief kunt u terecht op info@glazenkamp.nl of, als u geen internet hebt, bij onze voicemailservice (024-8900067). Daarnaast bent u natuurlijk altijd welkom in ons Honk.


De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.