Bestuurskandidaten 2010

Bij agendapunt 7, deelnemersvergadering 27 mei 2010.

In de statuten van stichting Glazenkamp is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Er is geen statutaire beperking wat betreft de herkiesbaarheid. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Jean Popma, Wezenlaan 117, voorzitter, aftredend in 2010
  • Esther Makaay, Hazenkampseweg 289, secretaris, aftredend in 2012
  • Boudewijn Nederkoorn, Hazenkampseweg 26, penningmeester, aftredend in 2011
  • Rene Hemmer, Hertstraat 29, aftredend in 2012
  • Mac Honigh, Alligatorstraat 6, aftredend in 2011

Jean Popma is aftredend. Hij heeft zich voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld. De bestuurders worden benoemd door het bestuur zelf, op niet bindende voordracht van de vergadering van deelnemers.
Het woord is nu aan de deelnemersvergadering. Er is thans één positie vacant en er is één kandidaat. Deelnemers die zich ook kandidaat willen stellen worden verzocht dat uiterlijk 17 mei 2010 kenbaar te maken via info@glazenkamp.nl. Indien dat gebeurt, volgt een stemming in de deelnemersvergadering van 27 mei 2010. De kandidaat met de meeste steun wordt voorgedragen aan het bestuur.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.