Vraagbundeling Fiber to the Home in Nijmegen geslaagd

Reggefiber verhuurt glasvezelnetwerk aan Nijmeegse woonwijk
Een unieke samenwerking tussen gebruikers en Reggefiber

Nijmegen, maart 2008 – In de Nijmeegse wijk Hazenkamp zal een
hoogwaardig glasvezelnetwerk worden aangelegd. De regie over dat netwerk
wordt door de bewoners zelf gevoerd. Gebruikers van het toekomstige
glasvezelnetwerk in de Hazenkamp krijgen daarmee zeggenschap over het
netwerk. In dit unieke model verhuurt Reggefiber haar netwerk aan de
gebruikers, verenigd in de stichting Glazenkamp. De stichting gaat
hiervoor een langjarige huurovereenkomst met Reggefiber aan.


Doordat alle gebruikers deelnemer van de stichting Glazenkamp worden,
krijgen ze zeggenschap over het netwerk. Dit houdt in dat de gebruikers
iedere vijf jaar de exploitant van het datatransport binnen de wijk
kiezen en de minimumeisen vaststellen waaraan de dienstenaanbieders op
het netwerk moeten voldoen.

Meer invloed

Voorwaarde voor het slagen van dit model was dat minimaal 40% van de
huishoudens van Hazenkamp zich moest aanmelden, voordat tot aanleg
overgegaan zou worden. Tijdens de campagne, die daarvoor door Stichting
Glazenkamp is gevoerd, heeft inmiddels 57% van de huishoudens zich
aangemeld. Met dit mooie resultaat zal nog dit jaar de aanleg van start
gaan. Met dit hoge aansluitpercentage geeft de gebruikersgroep meer
invloed bij de onderhandeling met aanbieders van diensten.

Voor de eerste jaren is de exploitant en provider bekend. Door deze
partijen van tevoren vast te leggen wordt ook in de eerste jaren de
kwaliteit van het netwerk gegarandeerd. Zo verzorgt Reggefiber Operator
de eerste vijf jaar de apparatuur voor het datatransport tussen de
PoP-locatie en de woningen. Daarnaast biedt XMS, een joint venture van
Reggefiber en InterNLnet, de eerste twee jaar internet, telefoon en
televisie over het netwerk. XMS is een ervaren speler op de fiber-to-the
home markt en biedt daarmee een goede basis voor de kwaliteit van de
diensten op het netwerk.

Ambitie

Na twee jaar is het netwerk open voor alle aanbieders die voldoen aan de
eisen van de stichting en haar deelnemers. “Het nieuwe businessmodel
past goed bij de ambitie van Reggefiber om open netwerken aan te leggen
en glasvezel voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken”, zegt
Jordi Nieuwenhuis, directielid van Reggefiber. “Samen met Stichting
Glazenkamp hebben wij dit model ontwikkeld. Wij zijn zeer ingenomen met
het feit dat dit model in de Hazenkamp succesvol gebleken is, dit biedt
zeker perspectieven voor andere projecten in Nederland.”

Stichting Glazenkamp zal zelf initiatieven gaan ontplooien om ook andere
wijken in Nijmegen op deze wijze van een hoogwaardige en toekomstvaste
netwerkinfrastructuur te voorzien. “De vraagbundelingscampagne heeft ons
geleerd dat burgers zonder meer in staat zijn om zich te organiseren.
Door het heft in eigen handen te nemen krijgen we niet alleen een
fantastisch netwerk ter beschikking, maar hebben we ook blijvend de
regie in eigen hand.” aldus Jean Popma, voorzitter Stichting Glazenkamp.

- einde bericht -


Over Glazenkamp

Stichting Glazenkamp behartigt de belangen van de bewoners van de
Nijmeegse wijk Hazenkamp en omstreken op het gebied van internet en
telecommunicatie. Dat doet Glazenkamp door de vraag van de bewoners te
bundelen, door onderlinge ondersteuning voor en door bewoners te
organiseren en door het gebruik van nieuwe toepassingen aan te moedigen.
Glazenkamp is van en voor de bewoners van de wijk.


Over Reggefiber

Reggefiber is een organisatie gespecialiseerd in aanleg- en exploitatie
van glasvezelnetwerken. Reggefiber heeft de ambitie om breedband voor
iedereen in Nederland beschikbaar te maken. Hiervoor legt zij in heel
Nederland open glasvezel-netwerken aan.


Over XMS

XMS levert radio en televisie, telefonie en internet via glasvezel in
onder meer Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht, Leiden. Behalve deze
diensten probeert XMS continu nieuwe innovatieve, technologische
ontwikkelingen om te zetten in voor de klant relevante nieuwe diensten.
XMS is een provider die zich verder onderscheidt van andere aanbieders
met haar locale, service gerichte aanpak door het hebben van XMS huizen
in de gebieden waar XMS haar diensten levert en door een gratis
servicenummer.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie zie www.glazenkamp.nl

Voor vragen of contact met Stichting Glazenkamp :  Jean Popma Voorzitter
Jean.Popma@Glazenkamp.nl 06-51833535

Voor vragen of contact met Reggefiber : Oscar Janssen
Oscar.Janssen@reggefiber .nl

Voor vragen of contact met XMS: Fokert Moolenburggh, directeur XMS.
Folkert Moolenburgh f.moolenburgh@xmsnet.nl 06-11 628732.
De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.