Reggefiber verhuurt glasvezelnetwerk aan Nijmeegse woonwijk

Een unieke samenwerking tussen gebruikers en Reggefiber

Nijmegen, 20 december 2007 – Gebruikers van het toekomstige glasvezelnetwerk in de Nijmeegse wijk Hazenkamp krijgen zeggenschap over het netwerk. Het unieke businessmodel van Reggefiber en Stichting Glazenkamp maakt deze invloed van de gebruikers mogelijk. Voor het eerst verhuurt Reggefiber haar netwerk aan de gebruikers, in dit geval verenigd in de stichting Glazenkamp. Stichting Glazenkamp gaat een huurovereenkomst aan van twintig jaar. Deze overeenkomst houdt stand, ook wanneer Reggefiber in de toekomst haar netwerk zou verkopend.

Als huurder van het netwerk krijgt Stichting Glazenkamp zeggenschap over het glasvezelnetwerk. Doordat alle gebruikers deelnemer van de stichting worden, krijgen ook zij zeggenschap over het netwerk. Dit houdt in dat de gebruikers iedere vijf jaar de exploitant van het datatransport binnen de wijk kiezen en de minimumeisen vaststellen waaraan de dienstenaanbieders op het netwerk moeten voldoen. “Door deze constructie komen vraag en aanbod beter in balans, waardoor meer mensen gebruik zullen en kunnen maken van de toepassing van glasvezel”, stelt Jean Popma, voorzitter van Stichting Glazenkamp.

Meer invloed

Inherent aan het businessmodel is dat minimaal 40% van de bewoners van Hazenkamp zich aanmeldt voor een aansluiting op het netwerk. Voor Reggefiber is dit een gebruikelijke werkwijze bij de aanleg van het netwerk. Tevens geeft het de gebruikersgroep meer invloed bij de onderhandeling met aanbieders van diensten. “In mijn tijd bij het nationale researchnetwerk SURFnet heb ik ervaren hoeveel je kunt bereiken als je de vraag naar diensten bundelt. Tot nu toe gebeurde dit verder alleen voor scholen, zorginstellingen en gemeentelijke instellingen. Nu maken we dit voordeel ook voor de bewoners van Hazenkamp mogelijk”, aldus Boudewijn Nederkoorn, bestuurslid van Stichting Glazenkamp.

Voor de eerste jaren is reeds een exploitant en provider bekend. Door deze partijen van tevoren vast te leggen wordt ook in de eerste jaren de kwaliteit van het netwerk gegarandeerd. Zo verzorgt Reggefiber Operator de eerste vijf jaar de apparatuur voor het datatransport tussen de PoP-locatie en de woningen. Daarnaast biedt XMS, een joint venture van Reggefiber en InterNLnet, de eerste twee jaar internet, telefoon en televisie over het netwerk. XMS is een ervaren speler op de fiber-to-the home markt en biedt daarmee een goede basis voor de kwaliteit van de diensten op het netwerk.

Ambitie

Na twee jaar is het netwerk open voor alle aanbieders die voldoen aan de eisen van de stichting en haar deelnemers. “Het nieuwe businessmodel past goed bij de ambitie van Reggefiber om open netwerken aan te leggen en glasvezel voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken”, zegt Jordi Nieuwenhuis directielid van Reggefiber. “Samen met Stichting Glazenkamp hebben wij dit model ontwikkeld. Mocht het in Hazenkamp een succes worden, dan kan dit de basis zijn voor verdere uitrol van het model.”

Stichting Glazenkamp gaat de komende maanden de inwoners informeren over de mogelijkheden van glasvezel. Met het demo-netwerk van Glazenkamp kunnen bewoners nu al kennis maken met de mogelijkheden van internet over glasvezel met een snelheid van 100 Mb/s. Tevens geeft de stichting technische ondersteuning aan gebruikers. Na drie maanden wordt bekend of er voldoende aanmeldingen zijn om het netwerk in Hazenkamp uit te rollen.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.