Brief aan alle deelnemers (4 september 2008)

Beste deelnemer in Glazenkamp,

De ontwikkelingen gaan nu snel en daarom stel ik u via deze e-mail in het kort op de hoogte van de stand van zaken.

Het ziet er nu echt naar uit dat half september begonnen wordt met de bouw van het netwerk. Binnenkort wordt u hierover van twee kanten benaderd per post.

1. XMS, de aanbieder van de diensten internet, tv en telefonie, stuurt u een brief waarin de overdracht van uw gegevens naar XMS bevestigd wordt. Ook biedt XMS u in deze brief de beloofde instelservice aan, waarvan u zonder extra kosten gebruik kunt maken. De service houdt in dat iemand één televisie, één computer en de telefoon voor u komt aansluiten en werkend zal instellen (extra bekabeling, wandcontactdozen en dergelijke zijn niet gratis). Als u van deze service gebruik wilt maken, moet u het in de brief meegestuurde formulier vóór 15 oktober insturen. We benadrukken het belang van deze deadline. Als u na 15 oktober om deze instelservice vraagt, betaalt u de normale tarieven die XMS voor een dergelijke service rekent. Als u geen gebruik maakt van de instelservice, hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch een korting van 20 euro op de eenmalige aansluitkosten.

2. De bouwer van het netwerk presenteert zich onder de naam Glashart Nijmegen. Van Glashart krijgt u bericht over de datum waarop in uw straat begonnen wordt met de aanleg van het netwerk en over de datum waarop uw huis zal worden aangesloten. Omdat het percentage deelnemers zo groot is, is het voor de bouwer aantrekkelijk geworden om het netwerk meteen naar alle huizen aan te leggen. Mensen die niet meedoen met Glazenkamp worden door Glashart benaderd met de vraag of ze toestemming geven voor de aanleg van het netwerk tot hun woning, ook als ze daar (nog) geen gebruik van willen maken. Ik meld dit aan u, zodat u op de hoogte bent.

3. In verband met de tijd wordt dit bericht alleen per e-mail verstuurd, niet per post. Glazenkamp stuurt u over enkele weken  een uitgebreider bericht met informatie over overstappen, recente ontwikkelingen, planning e.d. Dat uitgebreider bericht wordt ook per post toegestuurd aan alle mensen zonder e-mail. Deze mail en ook de latere uitgebreidere mail zullen op de website van Glazenkamp terug te lezen zijn onder Publicaties van Glazenkamp

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Nederkoorn

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.