Brief aan alle deelnemers (30 november 2008)

Beste Deelnemer in Glazenkamp

Deze brief geeft informatie over de overstap naar XMS. U hebt hem nodig tegen de tijd dat uw huis wordt aangesloten op het netwerk.

Overstappen is in principe makkelijk. Meestal voldoet opzeggen via de website van uw huidige provider, één telefoontje naar de klantenservice of een opzegbrief. Mocht u toch onzeker zijn over het opzeggen, vraag dan een Glazenkamp begeleider om de overstap met u te regelen. U doet dat via info@glazenkamp.nl


A VOORBEREIDING VAN HET OPZEGGEN

Wij adviseren u het volgende:

 1. Zeg uw huidige contracten pas op als alles is ingesteld en werkt.
 2. Zoek tijdig uw contractgegevens uit, zodat u weet wanneer u kunt opzeggen: per elke gewenste maand of alleen op een vaste datum in het jaar.
 3. Ga niet meer in op speciale aanbiedingen van uw huidige leverancier.
 4. Houd uw telefoonabonnement altijd aan tot uw nummer is overgezet. Verderop in deze brief staat hier meer over.
  Een aantal deelnemers heeft een combinatieabonnement, bijvoorbeeld telefonie + internet. Glazenkamp adviseert u om uw hele combinatieabonnement pas op te zeggen als uw telefoonnummer is overgezet.
 5. Zeg contracten die u met een maand kunt beëindigen op zodra alles werkt. U hoeft alleen te kijken of u per maand (kan op elke willekeurige dag) of per kalendermaand (vóór de 1e dag van een nieuwe maand) dient op te zeggen. Als u alleen zulke maandcontracten hebt, kunt u punt 6 overslaan.
 6. Vraag uitstel bij XMS aan als u langer dan een maand aan uw huidige contract vastzit. Kies de uitsteldatum circa twee maanden vóór de afloopdatum van uw contract als u de Instelservice gebruikt (een maand voor de instelservice en een maand opzegtermijn). Als u alles zelf instelt, kunt u wat krapper plannen. Zodra alles werkt, zegt u uw lopende contract(en) op.

  Een voorbeeld met Instelservice: uw huidige contract loopt af op 1 mei 2009 en u hebt een opzegtermijn van een maand. U neemt als uitsteldatum bij XMS 1 maart 2009 en zegt uw huidige contract op vóór 1 april 2009. Op 1 mei 2009 wordt uw contract beëindigd.

Als uw contract na 1 juli 2009 afloopt, kunt u gebruik maken van de nieuwe wet op het opzeggen bij telecombedrijven. Die wet bepaalt dat een contract waarvoor de eerste termijn achter de rug is, na 1 juli 2009 altijd per maand opzegbaar is.

UITSTELDATUM DOORGEVEN AAN XMS
Via ‘Mijn XMS’ kunt u uw uitsteldatum doorgeven. Opgeven van de datum is altijd nodig als u uitstel wilt. U kunt het nu al doen, maar uiterlijk op de dag dat de monteur van Glashart komt om uw glasvezelmodem in huis aan te leggen (bij een aantal deelnemers is het glasvezelmodem inmiddels al geïnstalleerd, zij hebben in ieder geval de komende week nog de gelegenheid om uitstel aan te vragen).


B HET OPZEGGEN

WAAR VIND IK MIJN OPZEGGEGEVENS?
Voor het opzeggen hebt u de volgende gegevens nodig:
 • de contractduur: elke maand op te zeggen of op een vaste datum
 • per maand of per kalendermaand op te zeggen
 • hoe op te zeggen
 • waar moet de opzegging heen
U kunt die gegevens op verschillende manieren achterhalen:

 1. U belt de klantenservice van uw provider en die zoekt met u de precieze voorwaarden uit. Dit werkt efficiënt. Daar kunt u ook vragen naar de manier van opzeggen (brief, telefoon, e-mail).
 2. Veel providers hebben op hun website een nieuwe service die vergelijkbaar is met ‘Mijn XMS’. U klikt op ‘Mijn …..’ en logt in op uw persoonlijke pagina. De inlogcode hebt u gekregen van uw provider. Bij uw gegevens staan ook uw opzegvoorwaarden. Alle providers hebben op hun site ook Algemene Voorwaarden staan met gegevens over het beëindigen van contracten.
 3. Op onze site www.glazenkamp.nl, menu ‘Overstap’, komt voor half december de Overstaphulp te staan met informatie over opzegvoorwaarden, manier van opzeggen en bereikbaarheid van providers. Hij leidt u makkelijk naar een opzegadvies. Helaas kunnen we niet voor 100% garanderen dat de genoemde voorwaarden ook voor u gelden. Soms zijn er specifieke afspraken gemaakt die alleen in uw eigen contract staan. Vergelijk uw contract met de Overstaphulp en neem bij twijfel contact op met de klantenservice van uw provider.
  Als uw provider of abonnement niet in de Overstaphulp zit, kunt u dat via de website aangeven. We zullen dan alsnog proberen u te helpen. Ook op www.xmsnet.nl staat een overstaphulp waar u gebruik van kunt maken.


VOORBEELDBRIEF
Vanaf half december staat op www.glazenkamp.nl, menu ‘Overstap’ een modelbrief voor het opzeggen van uw huidige contracten. U kunt die downloaden, invullen en naar uw provider sturen. Wacht daarmee tot uw aansluiting werkt of tot na de Instelservice (als u die gebruikt).
Ook op www.xmsnet.nl staan modelbrieven voor opzeggingen.


C EXTRA INFORMATIE OVER SPECIFIEKE DIENSTEN

Kijk zelf wat voor u van toepassing is.

TELEFOON TIJDENS DE OVERSTAP
Als uw aansluiting werkt, geeft u via Mijn XMS door dat u uw eigen telefoonnummer wilt houden (nummerportering). U hebt daarvoor twee dingen nodig:
 • de laatste factuur van uw telefoonabonnement
 • een extra telefoonnummer waarop u bereikbaar bent rond de portering (uw mobiel of het nummer van bijvoorbeeld de buren).
XMS regelt daarna dat uw nummer wordt overgezet. Dat kan een paar weken duren. U krijgt van XMS een voorlopig telefoonnummer waar u niets mee hoeft te doen. U blijft gewoon doorbellen op uw huidige abonnement.
U krijgt bericht van uw huidige provider wanneer uw nummer zal worden overgezet. Niet alle providers zijn daar even nauwkeurig in. Wanneer u bij uw huidige provider geen kiestoon meer hebt, weet u dat het nummer is overgezet en maakt u verder gebruik van de telefoondienst van XMS. Vanaf dat moment kan uw huidige contract worden opgezegd.

NIEUWE E-MAILADRESSEN
Elke deelnemer krijgt van XMS tenminste één e-mailadres dat eindigt op …..@glazenkamp.net. Op dit adres stuurt XMS u al haar informatie en het is dus belangrijk dat u de mail van dit adres leest. Na de activering van uw abonnement kunt u via Mijn XMS dit adres aanpassen aan uw eigen wensen. Verder kunt u daar ook instellen dat de e-mail voor dit adres automatisch wordt doorgestuurd naar een ander e-mailadres dat u liever gebruikt.
Naast dit adres biedt XMS u nog 4 gratis e-mailadressen aan die eindigen op …..@glazenkamp.net. Zo kunt u de post van uzelf en anderen op verschillende e-mailadressen laten binnenkomen.
De instelling van het eerste e-mailadres valt onder de Instelservice. U kunt meer e-mailadressen aanvragen via ‘Mijn XMS’ zodra uw aansluiting geactiveerd is. Dan ziet u of de e-mailadressen die u wilt, beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat u ze pas daarna kunt communiceren naar anderen.

ROUTER (vast en draadloos)
Als u draadloos wilt werken en/of meerdere pc's aan wilt sluiten, hebt u een router nodig. Het instellen van uw router en van één pc of laptop hoort standaard bij de Instelservice. Als u gebruik maakt van de Instelservice kan XMS u als extra een routerpakket leveren voor 100 euro. Dit pakket bevat een eenvoudige router (draadloos internet tot maximaal 54 Mb) van het type Netgear WGR614 met vier vaste aansluitingen. In het pakket zit ook een voorziening om uw pc op het draadloos netwerk aan te sluiten. Een laptop heeft doorgaans al een ingebouwde voorziening voor draadloos.
Informatie over deze router en andere zal begin december op de website van Glazenkamp worden geplaatst. U kunt daar ook nagaan of u voordeliger uit bent als u naar een computerwinkel gaat en zelf een router aanschaft. Voor routers geldt vrijwel altijd dat aansluitingen via een draadverbinding meer capaciteit en kwaliteit bieden dan draadloze aansluitingen.

VASTE IP-ADRESSEN
Deze mededeling geldt niet voor gewone internetgebruikers. Wie om een speciale reden een vast IP-adres nodig heeft, kan dat via Mijn XMS aanvragen bij XMS (kosten €24,95). Glazenkamp heeft bedongen dat gebruikers ook moeten kunnen vragen om een range van 8 vaste IP-adressen. XMS heeft aangegeven zo’n range van vaste IP-adressen pas later te kunnen leveren. Glazenkamp wil graag weten welke deelnemers voor meerdere vaste IP-adressen in aanmerking willen komen. U wordt verzocht dat per e-mail door te geven aan info@glazenkamp.nl met vermelding van “meerdere vaste IP-adressen”, dan nemen we daarna contact met u op.

Noot van de redactie: inmiddels is besloten dat alle deelnemers van Glazenkamp gratis en automatisch een vast IP-adres krijgen. U hoeft alleen actie te ondernemen als u meerdere vast IP-addressen nodig heeft.

Veel succes bij de overstap.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Glazenkamp
Boudewijn Nederkoorn

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.