Brief aan alle deelnemers (9 oktober 2008)

Beste deelnemer in Glazenkamp,

Deze korte mededelingen bevatten een geheugensteun en verder actuele informatie over de aanleg van het netwerk en over de nieuwe wet rond opzeggen.

Geheugensteun: U hebt nog enkele dagen de tijd, tot 15 oktober, om de gratis Glazenkamp Instelservice van XMS aan te vragen.
De Glazenkamp Instelservice houdt in dat XMS uw pc, tv, telefoon en eventueel aanwezige thuisrouter gratis voor u instelt na de aanleg van het netwerk. Als u dezelfde service aanvraagt na 15 oktober bent u aangewezen op de standaard XMS-instelservice en dan bent u aanzienlijk duurder uit. Wanneer u geen gebruik maakt van de service krijgt u 20 euro korting op de aansluitkosten.
Informatie over de speciale Glazenkamp Instelservice hebt u gekregen in de klantbevestigingsbrief van XMS (met een aanvraagformulier) en via de e-mail van Glazenkamp van 14 september (op 20 september per post gezonden aan allen die geen e-mail hebben). Als u het aanvraagformulier van XMS kwijt bent, vindt u dit op de homepage van Glazenkamp (www.glazenkamp.nl). Dat formulier kunt u uitprinten en voor 15 oktober opsturen. De extra’s die op het formulier genoemd worden, kunt u vrijblijvend aankruisen. Pas als de installateur er is, maakt u definitieve afspraken.

Vragen over de aanleg van het netwerk
Glashart is de bouwer van het netwerk. Als u een vraag hebt over de aanleg van het netwerk kunt u Glashart bereiken via de helpdesk van XMS, nummer 088-555 2 555. U krijgt een keuzemenu. Kies dan de 3 om doorverbonden te worden met een medewerker van Glashart die uw vraag kan beantwoorden. Glashart heeft inmiddels op verzoek van Glazenkamp zijn helpdesk uitgebreid om te voorkomen dat u lang moet wachten.

Volgorde van de aanleg
Het graafwerk voor het netwerk is begonnen in het deel tussen St.Annastraat, Groenestraat, Hazenkampseweg en Wezenlaan en gaat van oost naar west. Daarna volgt het gebied tussen St. Annastraat, Steenbokstraat en Hazenkampseweg. Vervolgens komen de andere delen van de Hazenkamp aan de beurt en als laatste Park Heijendaal.
De eerste huisaansluitingen worden eind november verwacht. Nadat een afspraak is gemaakt, komt een monteur van Glashart om de glasvezelkabel de woning binnen te leiden, het glasvezelkastje te monteren en de verbindingen werkend op te leveren. Als u gebruik maakt van de Instelservice komt binnen drie weken daarna een monteur van XMS uw apparatuur instellen en de door u gevraagde extra’s installeren. Hiervoor wordt een telefonische afspraak gemaakt. In februari 2009 hoopt Glashart klaar te zijn.
U hoort nog wat u moet doen om desgewenst de ingebruikname van uw aansluiting (met maximaal 6 maanden) uit te stellen.

Nieuwe wet over opzegtermijn
Er is goede hoop dat u de ingebruikname niet of nauwelijks hoeft uit te stellen om uw oude contracten uit te dienen. Een nieuwe wet zal u in staat stellen alle contracten waarvoor de eerste termijn (van meestal een jaar) is uitgediend met een maand op te zeggen. Na een lange voorbereidingstijd heeft de Eerste Kamer besloten op 11 november de nieuwe wet in stemming te brengen (“plenair te behandelen”). We hopen dat de wet niet lang daarna in werking zal treden. U wordt opnieuw dringend aangeraden geen contracten op te zeggen totdat de nieuwe aansluitingen werkend zijn opgeleverd en uw apparatuur is ingesteld. Als de nieuwe wet er is, loopt u geen risico meer dat u nog lange tijd aan oude contracten vastzit.

Deze mededelingen worden per e-mail verzonden en verder per post naar de deelnemers die geen e-mailadres hebben.

Namens het bestuur van Glazenkamp,
met vriendelijke groet,
Boudewijn Nederkoorn

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.