Brief aan alle deelnemers (14 september 2008)

Beste deelnemer in Glazenkamp,

Aanleg glasvezelnetwerk van start
Deze week, de week van 15 september, start de aanleg van het Glazenkamp glasvezelnetwerk en de eerste werkende aansluitingen worden in november/december verwacht. De eerste inspectieploeg met oranje hesjes aan is al gesignaleerd. De bouwer van het netwerk presenteert zich onder de naam Glashart Nijmegen en met hem krijgt u voor alles rond de aanleg van het netwerk te maken. De bouw gaat starten in het deel van de wijk dat omsloten wordt door de Groenestraat, de St.Annastraat, de Hazenkampseweg en de Marterstraat. Daarna komt het aangrenzende deel aan de beurt dat omsloten wordt door de Groenestraat, de Marterstraat, de Hazenkampseweg en de Dobbelmannweg. De verdere bouwplanning zal, zodra die bekend is, op de website worden gepubliceerd.

Glashart Nijmegen legt het netwerk aan
Zodra een deel van de wijk aan de beurt is, ontvangen alle inwoners daarover informatie van Glashart. Voor u als deelnemer in Glazenkamp gaat dit in drie stappen:

  1. U krijgt enige tijd voor uw straat aan de beurt is een brief met de Glashart Aansluitkrant.
  2. Voordat de stoep open gaat, komt eerst een medewerker van Glashart bij iedere woning langs om met u te bespreken waar de aansluiting het best kan plaatsvinden. Als u langdurig van huis bent of als er andere bijzonderheden zijn die problemen kunnen geven (zoals een verhuizing die op een vastgestelde dag zal plaatsvinden), verzoeken wij u dat door te geven aan de helpdesk van Glashart en XMS: 088 555 2 555. Het wordt erg gewaardeerd als u met uw buren afspraken kunt maken dat zij in uw afwezigheid met de medewerker van Glashart kunnen bespreken waar de aansluiting zal plaatsvinden.
  3. Enkele dagen voor er met de aanleg wordt begonnen in uw straat wordt er ook nog een “graafbrief” in de bus gedaan. Daarin staat informatie over de omgang met opritten, geparkeerde auto’s, loopplanken om bij het huis te kunnen blijven komen e.d.

 

Nog langer gunstige actievoorwaarden
Omdat de deelnamegraad zo hoog is, wordt aan alle bewoners gevraagd hun huis aan te laten sluiten, dus ook aan degenen die zich niet hebben aangemeld. De investeerder wil die extra aansluitkosten uiteraard zo spoedig mogelijk terugverdienen en heeft dus belang bij mensen die alsnog meedoen met Glazenkamp. Daarom is opnieuw besloten tot verlenging van de actietermijn. Voor iedereen die nu zijn huis laat aansluiten én zich voor 28 februari 2009 aanmeldt voor een abonnement gelden nog de gunstige actievoorwaarden. Als daardoor nog zoveel bewoners zich zouden aanmelden dat we de 70% halen (nu is dat 61%) dan dalen voor iedereen de eenmalige kosten van 50 naar 20 euro.

XMS Instelservice
U hebt inmiddels van XMS een brief ontvangen dat u als klant staat geregistreerd. Als u geen brief hebt ontvangen, laat ons dat even weten. In de brief wordt de Instelservice van XMS onder uw aandacht gebracht. Als u van de Instelservice gebruik wilt maken, dient u voor 15 oktober 2008 het bij de brief gevoegde formulier in te sturen. Met het aanvinken van het bovenste rondje op het formulier (Ja, ik kies voor de XMS Instelservice Glazenkamp...) geeft u aan van de Instelservice gebruik te willen maken. Dat is een definitieve keuze.

Onder de kop "Extra Opties Instelservice" staan allerlei extra's. Het aanvinken daarvan is geheel vrijblijvend en alleen bedoeld om XMS een indruk te geven van de hoeveelheid instel- en installatiewerkzaamheden die zij moet inplannen. Pas zodra de installateur bij u aan huis komt, wordt afgesproken en vastgelegd wat er echt gaat gebeuren. Alleen de extra’s die u dan kiest, worden in rekening gebracht.

Glazenkamp Begeleider
Als u bij alles wat nu op u afkomt graag hulp wilt hebben of u heeft geen toegang tot internet, dan kunt u vragen om een Glazenkamp Begeleider. Deze zal u helpen in uw communicatie met Glazenkamp, XMS, Glashart en de leveranciers van uw huidige abonnementen. U kunt een begeleider vragen door een e-mail te sturen naar info@glazenkamp.nl. Als u geen e-mail hebt, kunt u bellen naar 024 8900067. Dan krijgt u een automatisch antwoordapparaat aan de lijn waar u uw naam, adres en telefoonnummer in kunt spreken. Als regel zullen wij dan binnen 24 uur contact met u proberen op te nemen. U kunt natuurlijk ook uw buren, vrienden of familieleden vragen u te assisteren.

Grond roeren
Bedrijven die graaf- en boorwerkzaamheden uitvoeren om kabels in de grond te leggen of te repareren worden met een mooi woord "grondroerders" genoemd. Alle tekeningen van wat er in de grond ligt (telecomkabels, riool, gas-, elektriciteit- en waterleidingen etc) zijn centraal geregistreerd. Alvorens grondroerders aan het werk gaan, zijn zij verplicht die tekeningen op te vragen en daarmee rekening te houden bij de aanleg van het netwerk. Waar gehakt wordt, vallen echter spaanders en de praktijk wijst uit dat bij elke aanleg van een nieuw netwerk wel een paar keer problemen optreden. Bijvoorbeeld een telefoonkabel die losschiet of een rioolbuis die wordt beschadigd. Wanneer u problemen signaleert met de telefoon, de tv of iets anders tijdens of na de bouw en u denkt dat het te maken heeft met de graafwerkzaamheden, kunt u dat melden bij de helpdesk van Glashart (088 5552555). Glashart als grondroerder is en blijft aansprakelijk voor alle aantoonbare schade die zij heeft veroorzaakt en de reparatie daarvan, zowel in de publieke grond als in en om uw woning.

Overstappen
Op de website is een nieuw onderdeel opgenomen, genaamd Overstappen. In dat deel wordt u geïnformeerd over en krijgt u hulp bij het overstappen van de bestaande provider(s) naar XMS. Ook zullen we daar de stand van zaken bijhouden rond nieuwe wetgeving over opzegtermijnen. Wij herhalen hier het dringende advies om geen abonnementen op te zeggen, totdat u een werkende aansluiting van XMS in huis hebt. Dit geldt ook als u een lopend contract hebt dat ergens in de komende maanden automatisch voor een heel jaar wordt verlengd. We verwachten nog steeds dat dit in de nieuwe wet met terugwerkende kracht zal worden gewijzigd in een opzegtermijn van een maand. Als de wet niet tijdig in werking komt, is er voor iedereen de mogelijkheid uitstel te vragen van ingebruikname met zes maanden.

Deze brief wordt elektronisch verstuurd naar alle deelnemers in Glazenkamp. De deelnemers waarvan geen e-mail adres bekend is, krijgen de brief per post toegestuurd.

Namens Stichting Glazenkamp,
met vriendelijke groet,

Boudewijn NederkoornDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.