Brief aan alle deelnemers (12 november 2008)

Beste deelnemer in Glazenkamp,

Nog dit jaar zullen de eerste glasvezelaansluitingen in gebruik worden genomen. Daarom gaan deze mededelingen over praktische zaken rond de ingebruikname. Er komen diverse onderwerpen aan de orde die voor u mogelijk niet allemaal van belang zijn. Een aantal onderwerpen is ook al eerder aan de orde geweest, maar er zijn nu meer details te melden. We vragen u daarom toch de hele mail te lezen. Onze volgende brief versturen wij eind november en die zal vooral gaan over het opzeggen van bestaande contracten met antwoorden op vragen als “wanneer”, “hoe” en “is uitstel van ingebruikname nog nodig in verband met nieuwe wetgeving”. Ons advies blijft: zeg niet op vóór uw aansluiting werkend is opgeleverd en wacht met uw beslissing over de uitsteldatum tot onze volgende brief. Intussen kunt u op "overstappen" al het nodige vinden over deze onderwerpen.

Dit bericht wordt ook per post verstuurd aan alle deelnemers die geen e-mail hebben of waarvan wij geen correct e-mailadres kennen.

"Mijn XMS"

Rond 20 november stuurt XMS u een brief waarin ‘Mijn XMS’ wordt geïntroduceerd. Dat is een service op de website, waarmee u met een persoonlijke code toegang krijgt tot een eigen, beveiligde pagina. Daarop staan de gegevens van uw contract met XMS. Om in te loggen op uw pagina hebt u een loginnaam en een wachtwoord nodig. XMS geeft u die in de komende brief. In de toekomst hebt u die code steeds nodig als u gegevens van XMS wilt nakijken of veranderen.
Bij het inloggen ziet u dat uw aanmeldingsgegevens al ingevuld zijn. In de toekomst komen daar gegevens bij over uw telefoongebruik en over alle extra’s die u van XMS afneemt. U kunt zelf op uw pagina een aantal zaken instellen en aanvragen:

 • datum van uitgestelde ingebruikname van uw glasvezelaansluiting
 • behoud van uw huidige telefoonnummer
 • digitale tv, in aanvulling op uw gewone analoge tv
 • een 2e telefoonlijn
 • namen voor de e-mailadressen die XMS u aanbiedt
 • een vast IP-adres.
Hebt u geen internet, dan kunt u al deze zaken regelen via de gratis Service Desk van XMS, telefoon 088 555 2 555, toets optie 2. U kunt ook een beroep doen op uw buren of een begeleider vragen van Glazenkamp.

Installatie van uw glasvezelmodem

Glashart gaat het glasvezelmodem in uw huis plaatsen en werkend opleveren. Enkele weken vóór de monteur komt, stuurt Glashart u een brief met de datum waarop u staat ingepland. Als die datum u niet schikt, kunt u een nieuwe afspraak maken op de door Glashart aangegeven manier. De dag dat uw glasvezelmodem wordt geplaatst is tevens de laatste dag dat u nog een datum van uitgestelde ingebruikname kunt doorgeven via "Mijn XMS".
Op www.glashart.nl staat een postcodecheck waarmee u kunt zien wanneer uw straat aan de beurt is voor de plaatsing van het glasvezelmodem. Op dit moment is de planning nog per maand, maar binnenkort wordt hij verfijnd.

Het kan zijn dat u (langdurig) afwezig bent in de periode dat de glasvezelmodems in uw buurt geïnstalleerd worden. Wij verzoeken u om dan aan buren of anderen te vragen de honneurs in uw huis waar te nemen, zodat het werk vlot kan doorgaan.

Instelservice

De belangstelling voor de Glazenkamp Instelservice is veel groter dan verwacht en de service kan nu met meer monteurs aangepakt worden. XMS heeft dan ook het verzoek van Glazenkamp ingewilligd om niet langer vast te houden aan de inmiddels verstreken deadline van 15 oktober. Wie dat nog niet gedaan heeft kan de Instelservice alsnog aanvragen via het aanmeldformulier dat u kunt downloaden vanaf de XMS website. Ook de schouwers van Glashart hebben aanmeldformulieren voor de Instelservice bij zich. Glazenkamp heeft zich sterk gemaakt dat XMS de Instelservice aanbiedt, omdat deze uitgebreide taak niet door vrijwilligers van Glazenkamp kan worden uitgevoerd. We verzoeken dan ook iedereen die niet zelf zijn apparatuur kan of wil instellen nadrukkelijk om van de Instelservice gebruik te maken. XMS garandeert niet dat zij aanmeldingen voor de Instelservice nog in behandeling kan nemen als die gedaan worden, nadat het glasvezelmodem is geplaatst.
Indien u heeft gekozen voor de Glazenkamp Instelservice krijgt u binnen een week nadat uw aansluiting werkend is opgeleverd een brief van XMS met een datum waarop de mensen van de Instelservice bij u langs komen. Als deze datum u niet past, kunt u XMS bellen voor een ander tijdstip. De servicemonteur komt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken na de oplevering van het glasvezelmodem.

Digitale tv

XMS is nu zover dat ze naast analoge ook digitale tv kan aanbieden. Glazenkamp is nog in onderhandeling met XMS over de datum waarop deze dienst ook in onze wijk zal worden aangeboden. Wij komen daarop in een volgende brief terug. Op de website van XMS kunt u al wel meer informatie vinden over haar digitale tv-aanbod. Als u bij uw huidige provider al digitale tv gebruikt met een uitgebreid zenderaanbod moet u zich realiseren dat u bij opzegging van die provider (tijdelijk) alleen kunt beschikken over de 40 analoge zenders van XMS. Zodra digitale tv wordt aangeboden krijgt u daarover bericht. Wij verwachten dit spoedig na de oplevering van de eerste aansluitingen.

E-mailadressen

Elke deelnemer krijgt van XMS 5 gratis e-mailadressen. Deze e-mailadressen eindigen alle op ..@glazenkamp.net (zoals barack.obama@glazenkamp.net). Het instellen van e-mailadressen valt ook onder de Instelservice.

Routers

De Taskforce Techniek van Glazenkamp doet op dit moment onderzoek naar routers: apparaten waarmee u verschillende computers tegelijk kunt aansluiten op uw glasvezelmodem en waarmee vaak draadloos internet in huis mogelijk wordt gemaakt. De markt rond routers is sterk in ontwikkeling en een internetaansluiting van 100Mb/s is nieuw. Op de consumentenmarkt blijkt nog weinig goede apparatuur beschikbaar, waarmee u die capaciteit ten volle kunt benutten. Dit geldt ook voor routers uit de hogere prijsklasse. Duurder blijkt niet altijd beter.
Op grond van de voorlopige testresultaten geeft Glazenkamp het volgende advies:

 • hebt u al een router: houd uw oude router voorlopig en laat hem eventueel opnieuw instellen door de Instelservice. Kijk verder de ontwikkelingen aan. Dit advies geldt niet als uw router is geïntegreerd met uw ADSL- of kabelmodem: dan hebt u een nieuwe router nodig (uw huidige ADSL-modemrouter werkt niet met een glasvezelnetwerk);
 • indien u toch zelf een router gaat kopen: wacht zo mogelijk de resultaten van het onderzoek van Glazenkamp af. U kunt dan beslissen of u een router van XMS neemt of toch zelf een router gaat kopen.
XMS zal als "extra" bij de Instelservice twee types router aanbieden:


 • een router met zowel draadgebonden aansluitingen als een basale draadloze capaciteit (tot 54 Mb). Kosten € 100 all in.
 • een router met een hogere draadloze capaciteit (de n-standaard). Kosten nader te bepalen.
De resultaten van het vergelijkend onderzoek van Glazenkamp zullen gepubliceerd worden op de Glazenkamp website.  XMS zal zich bij de keuze van de te leveren routers mede baseren op de uitkomsten van dat onderzoek.

Vaste IP-adressen

Bij de start van het netwerk levert XMS aan deelnemers die dat wensen en die zelf hun apparatuur willen instellen de mogelijkheid van één vast IP-adres (niet van belang voor de doorsnee gebruiker). Een verzoek daartoe kunt u aangeven via ‘Mijn XMS’. Glazenkamp is nog in gesprek met XMS over de datum waarop de contractueel overeengekomen optie van 8 vaste IP-adressen zal worden geboden.

Proeftijd voor het netwerk

In de tweede helft van november gaan tien gebruikers proefdraaien met het netwerk. Zij worden als eersten aangesloten en gaan alle diensten uittesten. We hopen zo eventuele startproblemen op te vangen vóór het netwerk op grote schaal gaat draaien. Na de proeftijd worden de andere deelnemers blok voor blok aangesloten. De eerste reguliere huisaansluitingen verwachten we eind november 2008.

Glazenkamp Begeleiding

Er is nog steeds een grote groep vrijwilligers actief bij Glazenkamp. Daartoe behoren 24 mensen uit de wijk die zich hebben aangeboden als begeleider. Zij kunnen u helpen met het regelen van de overstap, bijvoorbeeld bij het opzeggen van uw oude contracten. Na de ingebruikname van het netwerk kunnen zij u helpen de weg te vinden naar de deskundigen binnen XMS en Glazenkamp. Een aantal deelnemers heeft al gebruik gemaakt van de diensten van een begeleider. U kunt nog steeds persoonlijke begeleiding aanvragen via info@glazenkamp.nl of via de voicemailservice van Glazenkamp (tel. nr. 024 8900067)
Er staat van alles te gebeuren de komende tijd en er zal vast het een en ander misgaan, maar Glazenkamp heeft een stevig vangnet gebouwd en zich zo goed mogelijk voorbereid.

Samenvattend: belangrijke data uit deze mail

 • "Mijn XMS": rond 20 november ontvangt u de brief van XMS en kunt u uw persoonlijke voorkeuren doorgeven aan XMS
 • uitstel van ingebruikname: aanvragen tot op de dag dat uw glasvezelmodem geplaatst wordt. Wacht zo mogelijk tot de volgende Glazenkampbrief.
 • Instelservice, indien nog niet aangevraagd en alsnog gewenst: zo spoedig mogelijk aanvragen via het aanmeldformulier dat u kunt downloaden via de homepage van Glazenkamp
 • andere extra’s als 2e telefoonlijn en vast IP-adres: aanvragen vanaf 20 november.


Met vriendelijke groet,
namens Stichting Glazenkamp
Boudewijn Nederkoorn


De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.