Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 1 juli 2021,


De coronamaatregelen worden versoepeld en daardoor kunnen we weer plannen gaan maken voor de herstart van onze activiteiten. Daarover leest u in deze rondzendbrief. Tevens wijzen we u op nieuwe informatie op onze website.

Deelnemersvergadering

Op 24 maart beleefden we de bijzonderheid van de online Deelnemersvergadering. De vergadering verliep succesvol met deelname van 45 personen. Het conceptverslag van de vergadering staat ter inzage op de website van Glazenkamp.

Straatenquête

In mei is er een enquête gehouden onder de deelnemers van Glazenkamp in de Steenbokstraat, de Dobbelmannweg en de Hindestraat. Periodiek houden we zo’n enquête met het oog op de kwaliteit van onze dienstverlening. In de drie straten zijn bij elkaar bijna 100 enquêtes uitgezet, de respons was 58%. De resultaten wijzen op een hoge mate van tevredenheid, zowel met het abonnement als de dienstverlening door Glazenkamp. Na de migraties van de afgelopen jaren en de overgang van Telfort naar KPN lijkt de tevredenheid in vergelijking met de bevindingen van 2019 (Hazenkampseweg) licht toegenomen. De samenvatting van de resultaten vindt u eveneens op de website van Glazenkamp.

Het Honk

We maken plannen voor de heropening van het Honk. We hopen begin september te kunnen starten, maar durven nog geen datum vast te stellen. Daarvoor vinden we het definitieve herstel nog te ongewis. We zullen u onmiddellijk informeren zodra we een datum hebben!

Handig in Hazenkamp

Ook de activiteiten van HiH stonden vanwege de coronamaatregelen op een laag pitje. De taskforce is voornemens om begin september weer te beginnen met het bieden van ondersteuning en het geven van informatie over het langer veilig thuis wonen in Hazenkamp.

Info

De helpdesk heeft de afgelopen (lange corona)periode zonder onderbrekingen haar werk kunnen doen en blijft dat doen. Ze is bereikbaar via info@glazenkamp.nl of via voicemailservice 024 8900067.

Ten slotte een verzoek: zou u indien u verhuist dit willen melden via info@glazenkamp.nl?De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.