Nieuwsbrieven

Rondzendbrief 25 maart 2021,


Gisteravond heeft de jaarlijkse deelnemersvergadering plaats gevonden – online.

En die is goed verlopen, zowel wat betreft de moderne techniek, als wat betreft het afhandelen van de agenda en de stukken.

Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het bestuur van Glazenkamp de hoogte van de compensatiekorting over 2020 heeft vastgesteld op € 79.-. Binnenkort wordt dit bedrag bijgeschreven op uw bankrekening.

Wie graag een bestand met de creditnota per e-mail toegezonden wil krijgen, kan dit aanvragen via info@glazenkamp.nl met vermelding van naam en adres.

Zolang uw omstandigheden niet wijzigen zult u in de toekomst jaarlijks automatisch de tariefcompensatie blijven ontvangen.

Mocht u vragen of problemen hebben dan kunt u, zoals altijd, terecht bij Glazenkamp Info via e-mail: info@glazenkamp.nl of anders via de voicemailservice: 024 89 000 67.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.