Nieuwsbrieven

Rondzendbrief 20 maart 2020,


Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het bestuur van Glazenkamp de hoogte van de compensatiekorting over 2019 heeft vastgesteld op € 70.-. Binnenkort wordt dit bedrag bijgeschreven op uw bankrekening. Naast de betalingsgegevens staan op het bankafschrift ook het adres van uw creditnota en uw notanummer.

Op de website van Glazenkamp staat een model voor de creditnota voor de uitbetaling die voor iedereen geldt. Wie graag een bestand met de creditnota per e-mail toegezonden wil krijgen, kan dit aanvragen via info@glazenkamp.nl met vermelding van naam en adres.

Zolang uw omstandigheden niet wijzigen zult u in de toekomst jaarlijks automatisch de tariefcompensatie blijven ontvangen.

Het bestuur heeft voorts René Hemmer en Pim Ketelaar benoemd als nieuwe bestuursleden. Zij vervangen de aftredende Jean Popma en Boudewijn Nederkoorn. De rolverdeling in het bestuur in de nieuwe samenstelling luidt: Pim Ketelaar, voorzitter Kees Goderie, secretaris Kathinka Droogleever Fortuyn, penningmeester René Hemmer, bestuurslid

Zodra dat verantwoord is zal het bestuur een nieuwe datum bepalen voor de uitgestelde deelnemersvergadering van 19 maart 2020.

In lijn met de overheidsmaatregelen die zijn getroffen m.b.t. het coronavirus zal het Honk gesloten zijn tot en met zaterdag 4 april. Met vragen of problemen kunt u nog wel terecht bij Glazenkamp Info via e-mail: info@glazenkamp.nl of anders via de voicemailservice: 024 89 000 67.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.