Nieuwsbrieven

Rondzendbrief 2 juli 2019,


Migratie Telfort

Telfort heeft ons gemeld dat de migratie die zij bezig is uit te voeren, inmiddels ver is gevorderd. Telfort verwacht dat eind augustus alle migraties, zowel landelijk als in Glazenkamp, in principe zijn voltooid en dat september is geserveerd als uitloop voor bijzondere gevallen (bijv. afwezigheid wegens vakantie).

Glazenkamp Honk

In de maanden juli en augustus is het Glazenkamp Honk met vakantiereces. Vanaf 7 september kunt u weer elke zaterdag terecht van 11 tot 13 uur in Basisschool NSV2, Lamastraat 67. In de vakantieperiode kunt u met vragen of problemen (ook als zij betrekking hebben op de migratie van Telfort) terecht bij Glazenkamp Info via e-mail: info@glazenkamp.nl of, als dat niet gaat, via de telefoon: 024 89 000 67.

Graag wensen wij u een mooie zomer toe.


De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.