Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 10 april 2019,


Graag vraag ik uw aandacht voor een voorlichtingsbijeenkomst van het project Handig in Hazenkamp en voor een vacature in het bestuur van de stichting.

Voorlichting over project ‘Handig in Hazenkamp’, 20 april 11:30-12:30, Glazenkamp Honk

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen als senior. Het is de wens van de meeste mensen en een streven van de overheid. Veilig, comfortabel, met oude contacten en zo zelfstandig mogelijk.

Geheugenproblemen en beginnende dementie kunnen dit gaan beperken. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om de gevolgen gedeeltelijk op te vangen. De Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp is daarom het project ‘Handig in Hazenkamp’ gestart. Kerndoel: uitproberen welke technische hulpmiddelen mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Ondersteund door getrainde vrijwilligers kunnen zij in het project ervaring opdoen. Eerst in een pilot met door Glazenkamp aangeschafte en uitgeleende apparatuur en/of een door Glazenkamp betaald abonnement op een dienst. Later mogelijk via een blijvende voorziening, bijvoorbeeld een uitleencentrum in de wijk. De gemeente ondersteunt het project, zorgverleners en welzijnswerkers uit de wijk zijn geïnformeerd en kunnen u doorverwijzen als u in aanmerking komt.

Meer info vindt u op de website van Glazenkamp, inclusief een overzicht van de hulpmiddelen die voor het project zijn aangeschaft.

Op zaterdag 20 april van 11:30-12:30 organiseert Glazenkamp in het Glazenkamp Honk (Basisschool NSV 2, Lamastraat 67) een themabijeenkomst voor belangstellenden. Hierin praten we u bij over de stand van zaken, kunnen wij uw vragen beantwoorden en kunt u zich aanmelden voor deelname.

Meldt u aan via info@glazenkamp.nl onder vermelding van uw naam en ‘Bijeenkomst Handig in Hazenkamp’.

Glazenkamp zoekt een penningmeester

In het bestuur van Glazenkamp is de functie van penningmeester vacant. Het bestuur wil graag in contact komen met wijkbewoners die belangstelling hebben om die rol op zich te nemen. Op de website staat een beschrijving van de taken en het profiel van deze bestuursfunctie en van de hoeveelheid tijd die er in gaat zitten. Hebt u belangstelling of kent u iemand die u wilt aanbevelen voor deze functie, laat dat dan weten via boudewijn.nederkoorn@glazenkamp.net met vermelding van een telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op.

Glazenkamp Honk

In verband met Koningsdag is het Honk op zaterdag 27 april gesloten.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.