Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief, 25 juni 2017,


Deze rondzendbrief wordt gestuurd naar de deelnemers die zich via de Glazenkamp website of in het Glazenkamp Honk hebben geregistreerd als deelnemer van Glazenkamp.

Uitkering tariefcompensatie

Op 11 mei 2017 heeft de vergadering van deelnemers in Glazenkamp plaatsgevonden. Een belangrijk punt was de jaarlijkse tariefcompensatie die Glazenkamp gaat uitkeren op basis van een overeenkomst met KPN. Het voorlopig vh2erslag van de vergadering staat op de website van Glazenkamp.

In de vergadering is besloten om de uitkering van de tariefcompensatie over 2016 vast te stellen op 50 euro. Op 12 mei 2017 hebben 1.352 deelnemers van Glazenkamp deze uitkering ontvangen. Voor deze deelnemers gold dat zij zich uiterlijk 28 februari 2017 hadden geregistreerd en uiterlijk 31 maart 2017 hun woonadres hebben laten verifiëren op basis van een per brief thuisbezorgde persoonlijke verificatiecode. Voor hen geldt bovendien dat is gebleken dat zij op 31-12-2016 een abonnement hadden bij een glasvezelprovider. Het bestuur is verheugd dat zoveel mensen al deze eerste keer van de korting profiteren. We hopen dat dit aantal de komende jaren nog zal toenemen.

Glazenkamp Honk

Op zaterdag 1 juli 2017 zijn de deuren van het Glazenkamp Honk nog open. Daarna gaat het Honk met zomerreces. Vanaf  9 september kunt u weer elke zaterdag terecht van 11 tot 13 uur open in Basisschool NSV2, Lamastraat 67. In de vakantieperiode kunt u met vragen of problemen terecht bij Glazenkamp Info via e-mail:  info@glazenkamp.nl of, als dat niet gaat, via de telefoon: 024 89 000 67.

Graag wensen wij u een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Glazenkamp

Boudewijn NederkoornDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.