Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 29 november 2016,


Deze rondzendbrief wordt gestuurd naar de deelnemers die zich via de Glazenkamp website of in het Glazenkamp Honk hebben geregistreerd als deelnemer van Glazenkamp.

Beste deelnemer in Glazenkamp,

 

Goed nieuws! Glazenkamp keert jaarlijks bedrag uit aan deelnemers

Vanaf voorjaar 2017 keert Glazenkamp jaarlijks een bedrag uit aan iedere deelnemer. U staat bij ons geregistreerd als deelnemer, dus u komt voor deze uitkering in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit welke provider u heeft: Telfort (zoals de meeste deelnemers) of een andere. Het gaat om een compensatie voor het tarief dat u in het voorgaande jaar hebt betaald voor uw glasvezelabonnement. De reden hiervoor wordt verderop uitgelegd. Deze compensatie gaat niets veranderen aan het tarief dat u nu bij uw provider betaalt, het is een extra uitkering voor alle deelnemers. Stichting Glazenkamp is deze compensatie overeengekomen met KPN die sinds enkele jaren eigenaar en exploitant is van het glasvezelnetwerk in onze wijk. De hoogte van de compensatie is van diverse factoren afhankelijk, maar zal in 2017 tenminste 25 euro bedragen en in 2018 tenminste 42 euro. In januari 2017 krijgt u een brief thuisbezorgd met nadere informatie.

Voor wie geldt de compensatiekorting?

Iedereen die woont in het Glazenkampgebied (zie www.glazenkamp.nl), daar een abonnement heeft bij een glasvezelprovider én zich heeft geregistreerd als deelnemer van Glazenkamp, komt in aanmerking voor een jaarlijkse compensatie. Wie op 31 december 2016 voldoet aan deze voorwaarden doet mee met de compensatieronde van 2017. Elk jaar wordt de deelnemerslijst op 31 december opnieuw bekeken.

Reden van de compensatie

In 2008, bij de start van het netwerk, heeft Stichting Glazenkamp met Reggefiber (nu KPN) een langjarige overeenkomst gesloten met afspraken over de technische kwaliteit en de openheid van het netwerk (gelijke voorwaarden voor alle providers) en over de tarieven. Een provider die het glasvezelnetwerk van Reggefiber/KPN gebruikt, betaalt daarvoor een maandelijks tarief. Door de afspraken in het Glazenkampcontract hoeven providers hier minder aan KPN te betalen dan elders. De providers zouden dat voordeel via hun tarieven doorgeven aan de abonnees in onze wijk. Tot en met 2015 hebben deze afspraken eraan bijgedragen dat Glazenkampers eerst bij XMS en later bij Telfort voordeligere contracten konden afsluiten dan mensen buiten het Glazenkampgebied.

Intussen maken steeds meer providers gebruik van het glasvezelnetwerk. Dat is op zich een gunstige ontwikkeling maar het systeem is daardoor te complex geworden om het afgesproken voordeel nog via providers uit te laten betalen. KPN en Glazenkamp hebben een eenvoudigere oplossing gevonden: Glazenkamp doet het voortaan zelf. KPN berekent aan providers haar normale tarieven en betaalt het voordeel voor de deelnemers rechtstreeks aan Glazenkamp. Die verdeelt dit bedrag in gelijke mate onder de deelnemers.

Verspreiding van dit bericht

Het bestuur van Glazenkamp wil graag dat zoveel mogelijk deelnemers in het Glazenkampgebied profiteren van de compensatie. Daarom staat in januari 2017 in het huis-aan-huisblad Hart van Nijmegen (voorheen Hazannekamp) een oproep aan glasvezelgebruikers in onze wijk om zich uiterlijk 28 februari 2017 te registreren als deelnemer. Dan doen ze nog mee met de uitkering van 2017. Als u dit bericht doorgeeft aan nog niet geregistreerde glasvezelgebruikers in onze wijk die u kent, stellen we dat op prijs.

Namens het bestuur van Stichting Glazenkamp,
Boudewijn NederkoornDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.