Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrieven 18, 21 en 23 augustus 2020,


Openstelling van het Glazenkamp Honk

In verband met coronamaatregelen en zomervakantie is het Honk sinds midden maart niet meer open geweest. Wij hopen dat het Honk vanaf zaterdag 26 september 2020 weer open kan staan voor alle deelnemers met vragen of problemen. Als dat lukt zullen we u dat tijdig laten weten. Tot dat moment kunt u met hulpvragen terecht bij info@glazenkamp.nl of via de voicemailservice 024 8900067.

Op de zaterdagen vanaf 22 augustus t/m 19 september zal het Honk wel open zijn uitsluitend vanwege het volgende:

Migratie oud e-mailsysteem van Telfort naar KPN

KPN is bezig het merk Telfort geleidelijk op te heffen en op te nemen binnen KPN. Daartoe moet het oude e-mailsysteem van Telfort overgezet worden naar het standaard e-mailsysteem van KPN. Het gaat daarbij uitsluitend om e-mailadressen van de volgende vorm: naam@glazenkamp.net, naam@telfortglasvezel.nl, naam@xmsnet.nl en naam@xmsweb.nl

Indien u geen gebruik (meer) maakt van e-mailadressen in deze vorm kunt u dit bericht verder buiten beschouwing laten.

Wat gaat er gebeuren?

Bij de overgang van het oude naar het standaard mailsysteem van KPN zullen de adressen en de inhoud van de e-mailboxen ongewijzigd blijven. Het standaard mailsysteem van KPN is in technische en functionele zin veel beter dan het verouderde systeem. Een aantal slepende problemen kan nu worden opgelost. Daarom staat Glazenkamp geheel achter deze migratie, ondanks het eenmalige ongemak dat daarmee gepaard gaat.

De migratie zal mogelijk al half september plaatsvinden. Het eenmalige ongemak zit in de noodzaak om voorafgaand aan de migratie de huidige instellingen van de e-mail na te kijken en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie. Op grond van de getallen die we van Telfort door hebben gekregen, zal een merendeel van de betreffende gebruikers in onze wijk iets aan die instellingen moeten doen. Het positieve is dat deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd zonder verstoring van het gebruik.

Telfort zal binnenkort iedere klant die gebruik maakt van de betreffende e-mailadressen (ook als dat gebruik een slapend karakter heeft) een mail sturen met de aankondiging welke veranderingen er gaan plaatsvinden. Op de website van Glazenkamp staat al vermeld welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.

Hulp bij aanpassing instellingen

Veel deelnemers zullen zelf waarschijnlijk wel hun weg weten te vinden in de e-mailinstellingen in de mailprogramma’s van hun pc, laptop, tablet en smartphone. Daar kunnen zij dan controleren of de instellingen aan de nieuwe eisen voldoen en die zo nodig aanpassen.

Deelnemers die daar graag hulp bij ontvangen kunnen daarvoor terecht in het Glazenkamp Honk, uitsluitend na het maken van een afspraak. De hulp wordt geboden op de zaterdagen 22/8, 29/8, 5/9, 12/9 en 19/9 tussen 11 uur en 14 uur.

Daarbij zullen de nodige corona-veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar info@glazenkamp.nl onder vermelding van uw naam en adres en van de zaterdagen waarop u zou kunnen komen. U ontvangt aansluitend nadere informatie van ons.

==== Update 21 augustus ====

Op dinsdag 18 augustus hebben wij u op de hoogte gesteld van de plannen van KPN om het oude e-mailsysteem van Telfort over te zetten naar het standaard e-mailsysteem van KPN. In een begeleidend document dat wij op onze website hebben geplaatst, staat vermeld dat die overgang verwacht wordt rond half september. Deze informatie hadden wij ontvangen van KPN. Voor die overgang moeten enkele instellingen van elke mailbox, met name van gebruikersnaam en wachtwoord, worden gecontroleerd en eventueel aangepast.

Tot onze onaangename verrassing ontvingen de gebruikers van deze e-mailadressen (en u dus waarschijnlijk ook) vanmorgen van Telfort een “herinnering” dat de instellingen van gebruikersnaam en wachtwoord op heel korte termijn moeten worden gecontroleerd omdat de overgang al op maandag 24 augustus zal plaatsvinden. In die e-mail zijn de eisen die aan de wachtwoorden worden gesteld ook nog eens verkeerd weergegeven; het blijven de eisen die wij in ons document van 18 augustus hebben vermeld.

Wij hebben vandaag bij KPN aangedrongen op uitstel van de migratie maar we hebben daar geen hoge verwachtingen van.

Wij hopen dat ons document en de informatie die u van Telfort ontvangt u zal helpen om op eigen kracht de controle en de eventuele aanpassing uit te voeren. De realiteit is dat wij al veel verzoeken hebben ontvangen om hulp bij het nakijken en eventueel aanpassen van de mailinstellingen. Ons team van vrijwilligers doet er alles aan om zoveel mogelijk deelnemers daarbij te helpen. Het zal echter niet mogelijk zijn om iedereen tijdig van dienst te zijn. We vrezen ook voor een zodanige drukte bij de klantenservice van Telfort dat ook daar niet iedereen terecht zal kunnen. Daarom zullen we uiterlijk zondag aanstaande op onze website een uitleg geven hoe u na de overgang, op relatief eenvoudige wijze toch nog uw e-mail kunt blijven lezen en versturen totdat alle instellingen op alle betreffende apparaten (zoals laptop, smartphone en tablet) weer in orde zijn. Zodoende wordt er tijd gemaakt om zoveel mogelijk deelnemers de komende weken in ons Honk bij te staan bij het (weer) op orde brengen van de e-mailinstellingen.

==== Update 23 augustus ====

KPN heeft ons gemeld helaas geen kans te zien de start van de mailmigratie uit te stellen vanwege de totale doorlooptijd daarvan. Medio september hoopt KPN de migratie af te ronden. Naar verwachting zal in de komende week KPN beginnen met het overzetten van het oude e-mailsysteem van Telfort naar het systeem van KPN. Daarbij komt eerst het verzendsysteem voor e-mail aan de beurt. Zodra het niet meer lukt om uw e-mail te versturen moet u in actie komen. Op onze website kunt u lezen wat u moet doen.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.