Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 31 mei 2020,


Ruim twee maanden geleden moesten we u laten weten dat de deelnemersvergadering niet kon plaatsvinden vanwege de beschermingsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Die maatregelen zijn, ondanks de voorzichtige versoepeling, nog steeds leidend voor de activiteiten van Glazenkamp.

Ze hebben onder meer tot gevolg dat het Honk gesloten blijft tot 1 september. Dat betekent dat het Honk op zaterdag 4 september weer open zal zijn – alles onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van glasvezel en de daarop aangesloten apparaten dan kunt u contact opnemen met onze helpdeskvrijwilligers. U mailt naar info@glazenkamp.nl of belt met 024-8900067: wij nemen dan contact met u op.

Wij beloofden u een uitgestelde deelnemersvergadering. Volgens de statuten zou die voor 1 juli aanstaande moeten plaats vinden. U zult begrijpen dat dat niet gaat lukken. Het bestuur wil graag verantwoording afleggen over haar activiteiten, haar financiën en haar begroting tijdens de eerstvolgende deelnemersvergadering. In het najaar of misschien toch pas in maart 2021.

Zoals u heeft gezien is de compensatiekorting eind maart uitgekeerd.

Misschien ten overvloede, maar zou u indien u verhuist dit willen melden via info@glazenkamp.nl?

Tot begin dit jaar zijn 20 bewoners ondersteund door Handig in Hazenkamp met technische hulpmiddelen. Zij kunnen daarmee veiliger en comfortabeler wonen. Helaas heeft ook deze werkgroep vanwege de coronamaatregelen haar activiteiten tijdelijk stil moeten leggen. Er wordt naar gestreefd in september de activiteiten weer op te pakken, al dan niet in aangepaste vorm.

Wilt u meer weten over Handig in Hazenkamp kijkt u dan op de site van Glazenkamp: www.glazenkamp.nl. U kunt ook mailen naar info@glazenkamp.nl of bellen met 024-8900067: wij nemen dan contact met u op.

In het jongste nummer van Hart van Nijmegen staat een dubbelinterview met onze scheidend en onze nieuwe voorzitter. Een schets van het verleden en een blik op de toekomst van Glazenkamp.

Wij gaan elkaar weer zien – in die toekomst.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.