Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief 18 juni 2018,


Glazenkamp Honk

Op zaterdag 30 juni 2018 is het de laatste keer voor de zomervakantie dat u terecht kunt in het Glazenkamp Honk. Het Honk sluit dan wel om half een (een half uur eerder dan normaal). Daarna gaat het Honk met vakantiereces. Vanaf  8 september kunt u weer elke zaterdag terecht van 11 tot 13 uur in Basisschool NSV2, Lamastraat 67. In de vakantieperiode kunt u met vragen of problemen terecht bij Glazenkamp Info via e-mail:  info@glazenkamp.nl of, als dat niet gaat, via de telefoon: 024 89 000 67.

Uitkering tariefcompensatie
Op 22 maart 2018 heeft de jaarlijkse vergadering van deelnemers in Glazenkamp plaatsgevonden. Een belangrijk punt was de jaarlijkse tariefcompensatie die Glazenkamp uitkeert op basis van een overeenkomst met KPN.

In de vergadering is besloten om de uitkering van de tariefcompensatie over 2017 vast te stellen op 56 euro. Op 23 maart 2018 hebben 1.635 deelnemers van Glazenkamp deze uitkering ontvangen. Voor deze deelnemers gold dat zij zich uiterlijk 31 december 2017 hadden geregistreerd en voor midden februari hun woonadres hadden laten verifiëren op basis van een per brief thuisbezorgde persoonlijke verificatiecode. Voor hen gold bovendien dat is gebleken dat zij op 31-12-2017 een abonnement hadden bij een glasvezelprovider. Het aantal actieve glasvezelgebruikers in het Glazenkamp-gebied bij alle providers samen bedraagt ruim 2.100. Het bestuur hoopt en verwacht daarom dat het aantal geregistreerde deelnemers de komende jaren nog zal toenemen.

Graag wensen wij u een mooie zomer toe.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.