Nieuwsbrieven

Glazenkamp Rondzendbrief, 19 december 2016,


Deze rondzendbrief wordt gestuurd naar de deelnemers die zich via de Glazenkamp website of in het Glazenkamp Honk hebben geregistreerd als deelnemer van Glazenkamp.

Meer informatie over de jaarlijkse uitkering door Glazenkamp

Op 29 november hebben wij u in een rondzendmail het heuglijke nieuws kunnen melden dat vanaf voorjaar 2017 Glazenkamp jaarlijks een bedrag uit zal keren aan iedere deelnemer. Inmiddels is er het nodige voorbereidingswerk gedaan om deze operatie zorgvuldig uit te kunnen voeren:

  • Het bestuur heeft een voorlopig deelnemersreglement vastgesteld waarin zaken zijn geregeld als voorwaarden voor deelname, privacybescherming van deelnemersgegevens, controle op correcte uitvoering van de regeling en een bezwaar- en beroepsprocedure ingeval van afwijzing. In de deelnemersvergadering van mei 2017 wordt de goedkeuring van de deelnemers gevraagd voor dit deelnemersreglement. In diezelfde vergadering zal ook de hoogte van het uit te keren bedrag in 2017 worden vastgesteld.
  • Op de website van Glazenkamp (www.glazenkamp.nl) wordt het hoe en waarom van de regeling uitgebreid uit de doeken gedaan. Daar is ook het voorlopig deelnemersreglement te vinden.
  • In januari 2017 ontvangen alle deelnemers die dan zijn geregistreerd een brief op hun woonadres met daarin een persoonlijke verificatiecode. Die code moet op de website van Glazenkamp worden ingevoerd, samen met uw bankrekeningnummer waarop de uitkering kan worden overgemaakt. Deze procedure moet ons zekerheid geven dat een aanmelding inderdaad afkomstig is van de bewoner van het aangegeven adres. De software om deze invoer op een veilige manier mogelijk te maken, is nu in ontwikkeling. Verdere bijzonderheden over deze procedure zijn te vinden op de website.

Glazenkamp Honk met kerstreces

Het Glazenkamp Honk is met kerstreces gegaan. De deuren gaan weer open op zaterdag 14 januari 2017 van 11 tot 13 uur in Basisschool NSV2, Lamastraat 67. U bent dan weer van harte welkom.

Namens het bestuur van Glazenkamp wens ik u graag fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,
Boudewijn NederkoornDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.